Asukkaille

Avaimien nouto/palautus

Vuokrasopimuksen allekirjoituksen ja takuumaksun maksamisen jälkeen asunnon avaimen voi noutaa ko. kiinteistön paikallisesta talon toimistosta, kiinteistönhoitajalta. Ks. Huoltopalvelut / kiinteistönhoitajien toimistot -kohdasta kiinteistönhoitajan yhteystiedot ja mahdolliset päivystysajat. Avainten palautukset ja oman tilinumeron anto takuumaksun palauttamista varten, tulee tehdä ehdottomasti kiinteistönhoitajalle!

Maksetusta takuumaksusta tulee esittää kiinteistönhoitajalle kuitti Tätä kuittia vastaan saa avaimen. Sisään- muuttaja tarkastaa asunnon kunnon ja ilmoittaa mahdollisista puutteista välittömästi kiinteistönhoitajalle (vastaan-otto-/lähtöilmoituslomake).

Poismuuttaja ja kiinteistönhoitaja tarkistavat yhdessä (jos mahdollista) asunnon kunnon. Asukas saa takuumaksun takaisin talosta pois muutettuaan, mikäli on hoitanut vuokranmaksun, palauttanut avaimet ja antanut samalla tilinumeronsa sekä suorittanut asunnon siivouksen moitteettomasti. Myös muista tiloista (esim. verkkokellari) pitää asukkaan viedä omat tavaransa pois.

Vuokranmaksu

Vuokra tulee maksaa kuukausittain kunkin kuukauden alussa eräpäivään mennessä, yleensä viimeistään 5. pankkipäivänä annettujen tietojen mukaisesti aina viitteellisenä maksuna.

Mikäli vuokranmaksussa syntyy ongelmia eikä esim. vuokraa pystytä maksamaan ajoissa, on syytä ottaa välittömästi yhteyttä vuokranantajaan - Hämäläisten ylioppilassäätiöön poikkeusjärjestelyn sopimista varten On parempi ottaa reilusti yhteyttä ja ilmoittaa tilanteesta kuin jättää asia roikkumaan.

Vuokra tulee maksaa aina vuokratilille ja maksaessa tulee käyttää annettua, oikeata viitenumeroa. Yleisin virhe on maksaa vuokra epähuomiossa esim. takuumaksutilille. Mikäli vuokranmaksutiedot ovat hävinneet, uudet tiedot saa ottamalla yhteyttä Hämäläisten ylioppilassäätiöön.

Takuuvuokra

Takuuvuokra tulee maksaa vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä annetun ohjeen mukaisesti ennen asunnon avaimen noutamista.

Takuumaksut vaihtelevat hieman kiinteistöittäin:

Vallila:

Rautalammintie 5 36,6 m² = 360 euroa / huoneisto 50 m² ja 50 m² = 260 euroa / henkilö

Koskela:

Antti Korpin tie 4 kaikissa asunnoissa 200 euroa / henkilö

Puistola (Tapulikaupunki):

Palovartijantie 13-17, Kämnerintie 4 ja Kämnerintie 7 kaikissa asunnoissa 200 euroa / henkilö

Sähkösopimus

Kaikkiin soluasuntoihin on vuokranantaja eli Hämäläisten ylioppilassäätiö tehnyt sähkösopimukset valmiiksi. Soluasunnon asukkaan ei tarvitse tästä huolehtia. Myös Vallilan ja Koskelan perhekaksioihin on vuokranantajan tehnyt sähkösopimukset valmiiksi. Puistolan yksiöissä ja muissa Puistolan perheasunnoissa täytyy asukkaan itse tehdä sähkösopimus.

Irtisanominen

Vuokrasopimukset ovat määräaikaisia, mutta tästä huolimatta vuokralainen voi halutessaan irtisanoa sopimuksen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Irtisanomisaika on aina irtisanomispäivästä lukien seuraava kokonainen kalenterikuukausi. Esim. vuokralainen tekee irtisanomisen 5.2., sopimus päättyy seuraavan kuukauden viimeinen päivä eli 31.3.

Irtisanomisilmoitus tehdään kirjallisesti sinne, missä sopimuskin on tehty - Hämäläisten ylioppilassäätiöön. Sen voi tehdä myös sähköpostitse vapaamuotoisesti osoitteeseen: heikki.holm [a] hys.net. Ilmoituksessa on mainittava irtisanottavan asunnon osoite, sopimuksen päättymispäivä (kuukauden irtisanomisaika), vuokralaisen nimi/nimet ja mielellään yhteystiedot (puhelinnumero, uusi osoite jos tiedossa).

Asukkaan tulee itse huolehtia siitä, että hän saa vastaus-/vahvistuskuittauksen säätiöstä irtisanomiseen. Tällöin voi olla varma siitä, että viesti on huomioitu.

Irtisanomista ei siis voi tehdä kiinteistönhoitajan kautta!!!!

Vuokranantaja on erityisesti oikeutettu irtisanomaan vuokrasopimuksen heti, jos vuokralainen ei maksa vuokraa sovittuna aikana tai jos hän ei noudata vuokrasopimuksen tai voimassa olevien järjestyssääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia.

Mahdollisia pois heitettäviä huonekaluja, elektroniikkaa tai muita ongelmajätteitä EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA viedä kiinteistön jätehuoneeseen tai sen lähettyville. Em. toiminta on erittäin tuomittavaa ja edesvastuutonta.

Asukas ilmoittaa tilinumeronsa kiinteistönhoitajalle takuumaksun palauttamista varten. Kiinteistönhoitaja ilmoittaa sen normaalitapauksessa suoraan säätiöön, missä tarkistetaan. onko vuokrat maksettu jne. Jos kaikki on kunnossa, tapahtuu palautus kohtuullisessa ajassa.

Muuttoilmoitus

Muuttoilmoituksen voi tehdä monella tapaa. Lisätietoja Postin nettisivuilla.

Asumisoikeuden siirto

Säätiön kanssa vuokrasopimuksen tehnyt asukas, eli ns. ensivuokralainen, voi tietyin edellytyksin siirtää asuntonsa hallintaoikeuden määräajaksi toiselle eli ns. jälleenvuokralaiselle.

Jälleenvuokraus voi tapahtua joko kesäasunnoksi tai vuokralaisen lähtiessään vaihtoon opiskeluiden johdosta ulkomaille. Em. tapauksissa pitää ensivuokralaisen pyytää lupa Hämäläisten ylioppilassäätiöltä. Jos lupa myönnetään, tekevät ensi- ja jälleenvuokralainen välillään määräaikaisen vuokrasopimuksen kirjallisesti. Tästä sopimuksesta yksi kappale (valokopiokin käy) lähetetään säätiöön. Suositeltavaa on, että vuokran kiinteistölle maksaa ensivuokralainen.

Jälleenvuokralaisen maksaman vuokran täytyy olla sama kuin ensivuokralaisen vuokra.

Suositeltavaa on myös, että jälleenvuokralainen maksaa omasta puolestaan kiinteistölle takuumaksun. Sen hän saa pois lähtiessään, jos kaikki on kunnossa.

Asukastoiminta

Kaikissa asuntokohteissa toimii ns. asukasneuvostot, joiden tarkoituksena on mm. talkoiden, erilaisten asukastilaisuuksien, -toiminnan järjestäminen ja ylläpitäminen tarvittaessa kiinteistönhoitajan kanssa ja avustuksella.

Asukasneuvostolle osoitetaan vuosittain toimintaa varten tietty määräraha kiinteistön budjetista. Asukasneuvoston rahastonhoitaja tekee tilityksen ja yhteenvedon vuosittain rahojen käytöstä kiinteistöyhtiön hallitukselle.

Asukasneuvosto valitsee asukkaiden edustajan kiinteistöyhtiön hallitukseen. Asukasneuvosto valitsee asukkaista myös mm. kiinteistön verkkotuki-/mikrotukihenkilön.

Asukasneuvosto voi myös tehdä säätiölle / kiinteistön hallitukselle esim. kiinteistön hoitoon liittyviä aloitteita ja olla tarvittaessa linkki asukkaiden ja hallintoelinten välillä.

Osallistumalla asukasneuvoston toimintaan voit vaikuttaa asioihin. Ole aktiivinen !!!

Internet

Kaikkiin asuntoihin kuuluu maksuton internetyhteys. Mahdollisissa ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä suoraan operaattorin asiakaspalveluun, kts. yhteystiedot alla: 

Rautalammintie 5, Palovartijantie 13-17, Kämnerintie 4, Kämnerintie 7 ja Antti Korpin tie 4: Sonera, puh. 0200 11611

Maapadontie 2: DNA, puh. 044 144 044


Sivua muokattu 12.07.2016

sivukartta - yhteystiedot - palaute
Sisältö © 2007 Hämäläisten ylioppilassäätiö