www.hys.net » Opiskelijapalvelut » Opiskelija-asunnot » Asunnot » Kiinteistöjen omistus ja ylläpito

Kiinteistöjen omistus ja ylläpito

Hämäläisten ylioppilassäätiöllä on opiskelija-asuntoja Helsingissä kuudessa eri kohteessa: Vallilassa, Koskelassa ja Patolassa (Oulukylässä) yksi kussakin sekä kolme eri kohdetta Puistolassa. 

Säätiö omistaa asuinkiinteistöt joko kokonaan tai osittain yhdessä muiden osakasjärjestöjen kanssa. Kaikissa em. kiinteistöissä säätiö hoitaa isännöintitehtävät ja vastaa talojen remonteista, huollosta ja talonmiestoiminnasta yhdessä kiinteistöjen hallintoelimien kanssa.

Asuinkiinteistöjen lisäksi säätiö omistaa Helsingin Kampissa sijaitsevan Hämäläisten Talon, jossa toimii mm. perinteikäs Hämäläis-Osakunta. Hämäläisten talossa ei ole asuntoja.

Omistukseen kuuluu myös kesäpaikka Oitissa, ”Koivuniemi”. Kesäpaikasta tarkemmin osakunnan sivuilta www.hamalais-osakunta.fi.


Sivua muokattu 04.07.2016

sivukartta - yhteystiedot - palaute
Sisältö © 2007 Hämäläisten ylioppilassäätiö