Vuokrasopimus

Hämäläisten ylioppilassäätiö tekee opiskelijoiden kanssa vuosittain noin 300 - 400 vuokrasopimusta. Sopimukset tehdään säätiön toimistossa etukäteen sovittuna ajankohtana.

Kaikki vuokrasopimukset tehdään määräaikaisiksi. Asumisoikeus edellyttää opiskelua ja on siten luonteeltaan tilapäistä. Asumisaikojen pituudet on määritelty asuntoloiden ohjesäännössä. Asumisaikaa voidaan myöntää asukkaalle enintään kuusi vuotta, mikäli täyttää asumisoikeuden edellytykset.

Asumisaikaa ei kuitenkaan myönnetä automaattisesti kuudeksi vuodeksi, vaan se sovitaan vuokralaisen kanssa ottaen huomioon esim. asianomaisen opiskelutilanne. Tarkoitus siis on, että asukkaat ovat päätoimisia opiskelijoita säätiön opiskelija-asunnoissa asuessaan. Yleensä esim. uudelle opiskelijalle tehdään määräaikainen vuokrasopimus kolmeksi vuodeksi.

Säätiön opiskelija-asunnot on tarkoitettu ensisijaisesti hämäläisille yliopisto-opiskelijoille. Asuntotilanteen salliessa soluasuntoja voidaan myöntää myös ammattikorkeakouluissa opiskeleville, jolloin sopimus voidaan tehdä enintään kahdeksi vuodeksi ja ainoastaan yhden kerran samalle vuokralaiselle. Myös soluasuntojen asukasvaliinnoissa Hämäläis-Osakunnan jäsenet ovat etusijalla.


Sivua muokattu 12.06.2013

sivukartta - yhteystiedot - palaute
Sisältö © 2007 Hämäläisten ylioppilassäätiö