Asukastoiminta

Asukastoiminta

 

Kaikissa asuntokohteissa toimii ns. asukasneuvostot, joiden tarkoituksena on mm. talkoiden, erilaisten asukastilaisuuksien, -toiminnan järjestäminen ja ylläpitäminen tarvittaessa kiinteistönhoitajan kanssa ja avustuksella.

 

Asukasneuvostolle osoitetaan vuosittain toimintaa varten tietty määräraha kiinteistön budjetista. Asukasneuvoston rahastonhoitaja tekee tilityksen ja yhteenvedon vuosittain rahojen käytöstä kiinteistöyhtiön hallitukselle. Asukasneuvosto valitsee asukkaiden edustajan kiinteistöyhtiön hallitukseen. Asukasneuvosto valitsee asukkaista myös mm. kiinteistön verkkotuki-/mikrotukihenkilön. Asukasneuvosto voi myös tehdä säätiölle / kiinteistön hallitukselle esim. kiinteistön hoitoon liittyviä aloitteita ja olla tarvittaessa linkki asukkaiden ja hallintoelinten välillä.

Osallistumalla asukasneuvoston toimintaan voit vaikuttaa asioihin. Ole aktiivinen!

 

Järjestyssäännöt

Kaikkia kiinteistöjä koskevat järjestyssäännöt löytyvät tästä. Asukkaiden on syytä tutustua näihin sääntöihin.


Sivua muokattu 27.06.2017

sivukartta - yhteystiedot - palaute
Sisältö © 2007 Hämäläisten ylioppilassäätiö