Kuka voi hakea

Kuka voi hakea

Hämäläisten ylioppilassäätiön asunnot ovat tarkoitettu Helsingin yliopistossa lähinnä ensimmäistä perustutkintoaan suorittavia Hämäläis-Osakunnan varsinaisia jäseniä varten. Myös jatko-opiskelijoille voidaan vuokrata säätiön asuntoja, jos perustutkinto-opiskelijoita ei ole riittävästi kaikille vapaana oleville asuntopaikoille. Tilanne saattaa vaihdella huomattavastikin lukuvuoden aikana. Myös jatko-opiskelijoiden tulee olla osakunnan jäseniä. Yksiöitä tarjotaan lähtökohtaisesti voimassa olevien Asuntoloiden ohjesäännön mukaisesti sellaisille opiskelijoille, jotka ovat asuneet säätiön soluasunnossa vähintään yhden vuoden ja joilla on vähintään 110 opintopistettä. Jos hakija on toiminut osakunnan virkailijana kahtena vuonna, ja hänellä on 110 opintopistettä, voi hän hakea yksiötä. Jos hakija ei täytä em. vaatimuksia, tulee hänellä olla vähintään 180 opintopistettä voidakseen hakea yksiötä.

Back to top