Kuka voi hakea

Kuka voi hakea

Hämäläisten ylioppilassäätiön asunnot ovat tarkoitettu Hämäläis-Osakunnan jäseniä varten. Yksiöitä tarjotaan lähtökohtaisesti voimassa olevien Asuntoloiden ohjesäännön mukaisesti henkilöille, jotka ovat osakunnan virkailijoita tai joilla on vähintään 110 opintopistettä tai jotka ovat kolmatta lukukautta osakunnan jäseniä. Mikäli kriteerit täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi, yksiöitä voidaan myöntää myös muille hakijoille. Jos et täytä em. kriteerejä, voit siis silti hakea yksiötä.

Perheasuntoja sekä soluhuoneita voidaan jo lähtökohtaisesti myöntää ensimmäisen vuoden osakuntalaiselle.

Syksyn 2023 fuksit voivat hakea asuntoja heti kun opiskelupaikka on varmistunut, ja hyväksymistodistus opiskelupaikasta on olemassa. Fuksit voivat tehdä asuntohakemuksen, vaikka eivät ole vielä Hämäläisen osakunnan jäseniä asuntoa haettaessa! Osakunnassa alkaa päivystykset elokuussa, jolloin voi käydä kirjautumassa jäseneksi. Asuntojen hakeminen tapahtuu DOMO-järjestelmän kautta. Tutustu siihen huolellisesti.

Back to top