Asukastoiminta

Asukastoiminta

Kaikissa asuntokohteissa toimii asukasneuvosto, jonka tarkoituksena on asukastoiminnan organisointi yleisesti sekä talkoiden ja erilaisten asukastilaisuuksien järjestäminen.

Asukasneuvostolle osoitetaan vuosittain asukastoimintaa varten tietty määräraha taloyhtiön budjetista. Asukasneuvosto tekee myös esityksen asukasedustajien nimämisestä kiinteistöyhtiön hallitukseen.  Asukasneuvosto voi myös tehdä taloyhtiön hallitukselle esim. kiinteistön hoitoon liittyviä aloitteita ja on tärkeä linkki asukkaiden ja hallintoelinten välillä.

Osallistumalla asukasneuvoston toimintaan voit vaikuttaa asioihin. Ole aktiivinen!

Back to top