Tutkimus- ja Gradustipendit

Tutkimus- ja Gradustipendit

Hämäläis-Osakunnan stipendiohjesääntö määrittelee tutkimus- ja gradustipendien jakoperusteet ja myöntämisrajoitukset. Tutustu ennen hakua alla oleviin hakuohjeisiin. Erityishuomio jäsenyyteen.

Gradustipendit

Gradustipendeillä tuetaan Helsingin yliopistossa opiskelevien maisteritutkielman tekemistä. Hakijan on oltava kirjautunut Hämäläis-Osakunnan jäseneksi kuluvaksi lukukaudeksi ja todistettavasti kirjautunut Hämäläis-Osakunnan jäseneksi koko Helsingin yliopistossa kirjoillaoloajakseen tai yhteensä vähintään kuudeksi lukukaudeksi. Osakunnan jäsenyys tarkistetaan jäsenrekisteristä, joten jäsenmaksun tulee olla maksettu ja osakunnan toimistossa jäseneksi kirjauduttu vuosittain. Mikäli et ole varma kirjoillaoloajastasi, voit tarkistaa sen sihteeriltä jasensihteeri@hamalais-osakunta.fi tai käydä osakunnan toimistolla päivystysaikana.

Tutkimusstipendit

Tutkimusstipendeillä tuetaan Helsingin yliopistossa perustutkinnon suorittaneiden entisten ja nykyisten Hämäläis-Osakunnan jäsenten jatko-opiskeluun liittyvää tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Tutkimusstipendejä voidaan myöntää

1. Työskentelyapurahana henkilökohtaisiin elinkustannuksiin vähintään kolmen kuukauden ja enintään yhden vuoden kokoaikaiseen työskentelyyn. Työskentelyapurahaa haettaessa edellytetään laadukas ja hyvin perusteltu tutkimussuunnitelma. Kokoaikainen työskentelyapuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. Apurahakauden aikana ei myöskään voi nauttia toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia. Sivutöitä voi tehdä korkeintaan 25 % apurahalla tehtävään työhön käytettävästä kokoaikaisesta työajasta, siis noin 1,25 päivää viikossa.

Vuoden työskentelyapuraha jatko-opiskelijalle on tällä hetkellä 26 000 €. Työskentelyapuraha sisältää lakisääteisen sosiaaliturvan (n. 15 % apurahan määrästä) sekä tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekulut.

2. Osapäiväisenä työskentelyapurahana niin, että se mahdollistaa kokopäiväisen jatko-opiskelun yhdessä palkallisen tutkimustyöhön liittyvän työsuhteen kanssa. Tässä tukimuodossa voi esim. hakea kokovuotista työskentelyapurahaa käytettäväksi kahdessa vuodessa tai vastaavasti puolivuotista työskentelyapurahaa 12 kuukaudeksi. Hakemukseen tulee liittää työnantajan lausunto järjestelyn toteutumisesta.

Tutkimusstipendejä ei myönnetä

– matka-apurahana
– hankinta-apurahana
– hankerahoituksena useamman tutkijan tutkimushankkeisiin
– palkanlisänä tai kannusteapurahana
– sosiaalisin perustein

Hämeeseen tai osakuntaan liittyvät tutkimusstipendit

Stipendeillä voidaan tukea myös muuta tutkimustyötä, joka kohdistuu Hämäläis-Osakunnan kanta-alueeseen tai muuten läheisesti liittyy Hämäläis-Osakunnan toimintaan.

Back to top