Tutkimus- ja Gradustipendit

Tutkimus- ja Gradustipendit

Hämäläis-Osakunnan stipendiohjesääntö määrittelee tutkimus- ja gradustipendien jakoperusteet ja myöntämisrajoitukset. Tutustu ennen hakua alla oleviin hakuohjeisiin. Kiinnitä huomio erityisesti jäsenyysehdon täyttymiseen.

Gradustipendit

Gradustipendeillä tuetaan Helsingin yliopistossa opiskelevien ylempiin korkeakoulututkintoihin kuuluvien tutkielmien tekemistä. Hakijan on oltava kirjautunut Hämäläis-Osakunnan jäseneksi kuluvaksi lukukaudeksi ja todistettavasti kirjautunut osakunnan jäseneksi joko kaikiksi niiksi lukukausiksi, joiden ajaksi hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi yliopistoon, tai vähintään kuudeksi lukukaudeksi.
Pelkkä osakunnan jäsenmaksun maksaminen ei riitä, vaan osakunnan jäseneksi on kirjauduttava osakunnan toimistossa erikseen joka lukuvuosi. Noudata osakunnan antamia ohjeita kirjautumisesta myös koronaviruspandemian aikana. Mikäli et ole varma kirjoillaoloajastasi, voit tarkastaa sen osakunnan sihteeriltä sihteeri@hamalais-osakunta.fi tai käydä osakunnan toimistolla päivystysaikana. Osakunnan päivystysajat voit tarkastaa esim. osakunnan nettisivuilta  https://hamalais-osakunta.fi/yhteystiedot

 

 

Tutkimusstipendit

Tutkimusstipendeillä tuetaan Helsingin yliopistossa perustutkinnon suorittaneiden entisten ja nykyisten Hämäläis-Osakunnan jäsenten jatko-opiskeluun liittyvää tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Tutkimusstipendejä voidaan myöntää

1. Työskentelyapurahana henkilökohtaisiin elinkustannuksiin vähintään kolmen kuukauden ja enintään yhden vuoden kokoaikaiseen työskentelyyn. Työskentelyapurahaa haettaessa edellytetään laadukas ja hyvin perusteltu tutkimussuunnitelma. Kokoaikainen työskentelyapuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. Apurahakauden aikana ei myöskään voi nauttia toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia. Sivutöitä voi tehdä korkeintaan 25 % apurahalla tehtävään työhön käytettävästä kokoaikaisesta työajasta, siis noin 1,25 päivää viikossa.

Vuoden työskentelyapuraha jatko-opiskelijalle on vuoden 2024 haussa 28 000 €. Työskentelyapuraha sisältää lakisääteisen sosiaaliturvan (n. 15 % apurahan määrästä) sekä tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekulut.

2. Osapäiväisenä työskentelyapurahana niin, että se mahdollistaa kokopäiväisen jatko-opiskelun yhdessä palkallisen tutkimustyöhön liittyvän työsuhteen kanssa. Tässä tukimuodossa voi esim. hakea kokovuotista työskentelyapurahaa käytettäväksi kahdessa vuodessa tai vastaavasti puolivuotista työskentelyapurahaa 12 kuukaudeksi. Hakemukseen tulee liittää työnantajan lausunto järjestelyn toteutumisesta.

Tutkimusstipendejä ei myönnetä

– matka-apurahana
– hankinta-apurahana
– hankerahoituksena useamman tutkijan tutkimushankkeisiin
– palkanlisänä tai kannusteapurahana
– sosiaalisin perustein

Hämeeseen tai osakuntaan liittyvät tutkimusstipendit

Stipendeillä voidaan tukea myös muuta tutkimustyötä, joka kohdistuu Hämäläis-Osakunnan kanta-alueeseen tai muuten läheisesti liittyy Hämäläis-Osakunnan toimintaan ja jonka tukemisen stipendilautakunta harkitsee tarpeelliseksi.

Back to top