HUOM!

Säätiön toimiston uusi puhelinnumero on 1.6. alkaen 050 449 3232

Opintostipendit

Opintostipendit

Opintostipendeillä tuetaan ensimmäistä perustutkintoaan Helsingin yliopistossa suorittavien osakunnan jäsenten kyseiseen tutkintoon kuuluvia opintoja.

Opintostipendin myöntämisen edellytyksenä on se, että hakija on stipendiä hakiessaan Osakunnan jäsenenä vähintään kolmatta lukukauttaan. Kaksiportaisessa tutkintomallissa stipendi voidaan lisäksi myöntää maisteriopintoja varten kandidaatin tutkinnon toisessa korkeakoulussa suorittaneelle hakijalle, joka on kuulunut todistettavasti Osakuntaan koko Helsingin yliopistossa kirjoillaoloaikansa.

Samalle hakijalle opintostipendi voidaan myöntään korkeintaan kaksi kertaa. Kaksiportaisessa tutkintomallissa stipendi voidaan myöntää samalle hakijalle kerran kandidaattivaiheessa ja kerran maisterivaiheessa. Tällöin stipendit voidaan myöntää myös peräkkäisinä vuosina. Muissa tutkintomalleissa opintostipendiä ei voida myöntää peräkkäisinä vuosina.

Opintostipendiä voi hakea vain yhteen tutkintoon tähtäävien opintosuoritusten perusteella. Hakijan velvollisuutena on selvittää ne opintosuoritukset, jotka tähtäävät siihen perustutkintoon, johon stipendiä haetaan.

 

Back to top