Opintostipendit

Opintostipendit

Opintostipendeillä tuetaan ensimmäistä perustutkintoaan Helsingin yliopistossa suorittavien osakunnan jäsenten kyseiseen tutkintoon kuuluvia opintoja.

Opintostipendin myöntämisen edellytyksenä on se, että hakija on stipendiä hakiessaan Osakunnan jäsenenä vähintään kolmatta lukukauttaan. Kaksiportaisessa tutkintomallissa stipendi voidaan lisäksi myöntää maisteriopintoja varten kandidaatin tutkinnon toisessa korkeakoulussa suorittaneelle hakijalle, joka on kuulunut todistettavasti Osakuntaan koko Helsingin yliopistossa kirjoillaoloaikansa. Osakunnan jäsenyys tarkistetaan jäsenrekisteristä, joten jäsenmaksun tulee olla maksettu ja osakunnan toimistossa jäseneksi kirjauduttu vuosittain. Jos et ole varma vuosittaisesta kirjautumisestasi, voit olla yhteydessä sihteeri@hamalais-osakunta.fi

Samalle hakijalle opintostipendi voidaan myöntään korkeintaan kaksi kertaa. Kaksiportaisessa tutkintomallissa stipendi voidaan myöntää samalle hakijalle kerran kandidaattivaiheessa ja kerran maisterivaiheessa. Tällöin stipendit voidaan myöntää myös peräkkäisinä vuosina. Muissa tutkintomalleissa opintostipendiä ei voida myöntää peräkkäisinä vuosina.

Opintostipendiä voi hakea vain yhteen tutkintoon tähtäävien opintosuoritusten perusteella. Hakijan velvollisuutena on selvittää ne opintosuoritukset, jotka tähtäävät siihen perustutkintoon, johon stipendiä haetaan.

 

Back to top