Säätiö

Säätiö

Hämäläisten ylioppilassäätiö on perustettu 1962.

Hämäläisten ylioppilassäätiön tarkoituksena on Helsingin yliopistossa opiskelevien hämäläisten ylioppilaiden ja nuorten tieteenharjoittajien opintojen, tutkimustyön ja aatteellisen toiminnan ja sosiaalisten olojen kehittäminen ja turvaaminen.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa omistamalla, hallinnoimalla ja ylläpitämällä opiskelija-asuntoja ja opiskelijoiden toiminnassa tarvittavia tiloja, myöntämällä opiskelijoille stipendejä, ylläpitämällä kirjastoa ja opiskelijaravintolaa sekä rahoittamalla Hämäläis-Osakunnan toimintaa.

Säätiön tulot koostuvat vuokratuotoista sekä osakkeiden ja muiden sijoitusten tuotoista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.

Asuntoasioita koskevat tiedustelut sähköpostiosoitteeseen  asuntoasiat@hys.net

Lahjakirjapohja lahjoituksen tekemiseksi säätiölle.
Testamenttipohja omaisuuden testamenttaamiseksi säätiölle.

Back to top