www.hys.net » Opiskelijapalvelut » Stipendit » Tutkimus- ja Gradustipendit

Tutkimus- ja Gradustipendit

Hämäläis-Osakunnan stipendiohjesääntö määrää tutkimus- ja gradustipendien jakoperusteet ja myöntämisrajoitukset. 

Tutustu ennen hakua alla oleviin hakuohjeisiin.

Gradustipendit

Gradustipendeillä tuetaan Helsingin yliopistossa opiskelevien maisteritutkielman tekemistä. Hakijan on oltava kirjautunut Hämäläis-Osakunnan jäseneksi kuluvaksi lukukaudeksi ja todistettavasti kirjautunut Hämäläis-Osakunnan jäseneksi koko Helsingin yliopistossa kirjoillaoloajakseen tai yhteensä vähintään kuudeksi lukukaudeksi.

Tutkimusstipendit

Tutkimusstipendeillä tuetaan Helsingin yliopistossa perustutkinnon suorittaneiden entisten ja nykyisten Hämäläis-Osakunnan jäsenten jatko-opiskeluun liittyvää tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Tutkimusstipendejä voidaan myöntää

1. Työskentelyapurahana henkilökohtaisiin elinkustannuksiin vähintään kolmen kuukauden ja enintään yhden vuoden kokoaikaiseen työskentelyyn. Työskentelyapurahaa haettaessa edellytetään laadukas ja hyvin perusteltu tutkimussuunnitelma. Kokoaikainen työskentelyapuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. Apurahakauden aikana ei myöskään voi nauttia toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia. Sivutöitä voi tehdä korkeintaan 25 % apurahalla tehtävään työhön käytettävästä kokoaikaisesta työajasta, siis noin 1,25 päivää viikossa.

Vuoden työskentelyapuraha jatko-opiskelijalle on vuoden 2017 haussa 24 000 €. Työskentelyapuraha sisältää lakisääteisen sosiaaliturvan (n. 15 % apurahan määrästä) sekä tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekulut.

2. Osapäiväisenä työskentelyapurahana niin, että se mahdollistaa kokopäiväisen jatko-opiskelun yhdessä palkallisen tutkimustyöhön liittyvän työsuhteen kanssa. Tässä tukimuodossa voi esim. hakea kokovuotista työskentelyapurahaa käytettäväksi kahdessa vuodessa tai vastaavasti puolivuotista työskentelyapurahaa 12 kuukaudeksi. Hakemukseen tulee liittää työnantajan lausunto järjestelyn toteutumisesta.

Tutkimusstipendejä ei myönnetä
- matka-apurahana
- hankinta-apurahana
- hankerahoituksena useamman tutkijan tutkimushankkeisiin
- palkanlisänä tai kannusteapurahana
- sosiaalisin perustein

Hämeeseen tai osakuntaan liittyvät tutkimusstipendit

Stipendeillä voidaan tukea myös muuta tutkimustyötä, joka kohdistuu Hämäläis-Osakunnan kanta-alueeseen tai muuten läheisesti liittyy Hämäläis-Osakunnan toimintaan.

Sähköinen hakupalvelu

Hakuaika on päättynyt. 

 

Verkkopalvelun tietosuojaseloste

 

 

 

Tutkimus- ja gradustipendit 2017

TUTKIMUSSTIPENDIT (3 kpl)                      

Snellman Lauri 24.000€
Ijäs Antti 12.000 €
Koivula Lauri 10.000 €

 

GRADUSTIPENDIT (16 kpl a’ 1.400 €) 

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Mukala Maarit

Humanistinen tdk.
Hiltunen Kati, Marjamäki Lauri

Käyttäytymistieteellinen tdk.
Suonpää Maarit, Tainiola Iina

Lääketieteellinen tiedekunta
Vuorikko Salla

Maatalous-metsätieteellinen tdk.
Friman Hanna Helena, Kaivola Laura

Matemaattis-luonnontieteellinen tdk.
Autio Antti, Tolonen Topias, Vuorinen Samu

Oikeustieteellinen tdk.
Keski-Keturi Veera, Timonen Ville, Virta Eerika

Valtiotieteellinen tdk.
Pekkarinen Teemu, Viertiö Aaro 

 

 

 

 

 


Sivua muokattu 01.03.2018

sivukartta - yhteystiedot - palaute
Sisältö © 2007 Hämäläisten ylioppilassäätiö